Zaštita i tajnost osobnih podataka

Davatelj usluga www.batat.hr se obavezuje, da Vaše osobne podatke neće dati u bilo kakvom obliku trećoj strani. Vaši osobni podaci će biti strogo zaštićeni po zakonu i biti korišteni isključivo u komunikaciji između Vas i prodavatelja. Obrada i korištenje osobnih podataka obavlja se sukladno zakonu. Prilikom prijave nam dajete automatski pristanak, da Vaše osobne podatke obrađujemo sukladno sa Zakonom i koristimo ih za komunikaciju s Vama. Sporazum možete povući u bilo koje vrijeme u pisanom obliku.

Uvjeti kupovine batat.hr (dio X. Zaštita osobnih podataka)

10.1 Popunom prijavnog obrasca ili obvezujuće Narudžbe za online trgovinu batat.hr, Kupac dodjeljuje suglasnost Prodavaču za prikupljanje, obradu i pohranu osobnih podataka o Kupcu i njegove kupovine, sa ciljem pružanja usluga Prodavača u smislu Zakona. Ovo odobrenje se daje na neodređeno vrijeme, a može se opozvati u svakom trenutku u pisanom obliku. U tom će slučaju Prodavač ukloniti iz svoje baze podataka sve osobne podatke Kupca u potrebitoj mjeri.

10.2 Prodavač će učiniti sve, kako bi se osigurala apsolutnu tajnost podataka o Kupcu i njihove dostupnosti samo onim osobama, koje trebaju ove informacije za realizaciju usluga Prodavača.

10.3 Prodavač se obvezuje, da osobne podatke Kupca neće dostaviti u bilo kojem obliku trećem licu. Osobni podaci Kupca će biti sukladno zakonu strogo zaštićeni i rabit će se samo za komunikaciju između Prodavača i Kupca. Obrada i korištenje osobnih podataka obavlja se sukladno sa Zakonom.