Uvjeti poslovanja

Dobro došli na našu online trgovinu www.batat.hr. Molimo Vas, da prije kupnje i korištenja naših usluga pročitate sljedeće uvjete i obavijesti. Ovi uvjeti poslovanja su ugovor između Vas, kao kupca, i OPG Darko Đurica kao Prodavatelja. Korištenjem stranice slažete se s uvjetima i odredbama navedenim u nastavku.

Opće odredbe i definicije

Ovi opći uvjeti poslovanja (u daljnjem tekstu samo „Uvjeti“) primjenjuju se na sve poslovne odnose sklopljene putem sustava elektroničke trgovine www.batat.hr i reguliraju prava i obveze između Kupca i Prodavatelja. Uvjeti su uspostavljeni sukladno zakonima Republike Hrvatske. Za pitanja, koja nisu obuhvaćena ovim Uvjetima, osnovna načela poslovnih odnosa se reguliraju prema relevantnim odredbama Trgovačkog zakonika. Sve odredbe sadržane u ovom dokumentu su valjane, osim ako u pisanom ugovornom obliku između dobavljača i kupca nije drugačije navedeno.

Pod pojmom „Prodavatelj“ se razumije:

OPG Darko Đurica
I. G. Kovačića 163
HR-32 236 Ilok

MIBPG: 227910

Pod pojmom „Kupac“ se u elektroničkoj bazi podataka razumije fizička ili pravna osoba, koja je poslala elektroničku Narudžbu. Kupac je u registracijskom obrascu dužan dati točne i istinite informacije. Fizičko lice mora biti starije od 18 godina.

Pod pojmom „Korisnik“ se u narudžbi Kupca razumije fizička ili pravna osoba određena za preuzimanje predmeta narudžbe na adresi navedenoj u registracijskom obrascu kao mjesto isporuke (u daljnjem tekstu samo „Adresa dostave“).

Po pojmom „Narudžba“ se razumije popunjeni i poslani elektronički registracijski obrazac, koji sadrži podatke o Kupcu, ili o Primatelju (ako nije identičan Kupcu), o naručenoj robi iz ponude trgovine, te o cijeni proizvoda i usluga.

Pod pojmom „Artikl“ se razumije bilo koji proizvod iz kataloga proizvoda. Narudžba može sadržavati nekoliko artikala iz kataloga proizvoda, a svaki artikl u Narudžbi može također biti zastupljen različitim brojem komada, odnosno višestruko standardiziranom mjerom mase (1 kg).

 

I. Narudžba - kupoprodajni ugovor

1.1 Poslana Narudžba je prijedlog kupoprodajnog ugovora. Slanjem elektroničke Narudžbe Kupac obvezno potvrđuje, da je upoznat s ovim Uvjetima i da je sa njima bezrezervno suglasan. Slanjem elektroničke Narudžbe Kupac prihvaća sve odredbe Uvjeta, koje su na snazi na dan otpreme ove Narudžbe.

1.2 Pod otpremom Narudžbe se smatra pritisak na tipku „Pošalji“ po ispunjenju svih obveznih podataka na internetskoj stranici u dijelu narudžbe u „E-trgovini“.

1.3 Za potrebe Narudžbe je obvezan izbor proizvoda na temelju opisa. Vizuali i fotografije su neobvezujući, imaju samo informativni karakter.

1.4 Težina proizvoda u svrhu utvrđivanja ukupne težine kupnje je indikativna, ne mora odgovarati stvarnosti.

1.5 Sve Narudžbe naručene putem internetske stranice su za Kupca obvezne.

1.6 Kupoprodajni ugovor je sklopljen potvrdom Narudžbe od strane Prodavatelja putem e-maila.

1.7 Kupoprodajni ugovor stupa na snagu plaćanjem u smislu stavka 3.2 ili 3.3 stavka 3.3

1.8 Kao radno vrijeme se smatra vrijeme od 6,00 do 24,00 radnim danom, osim ako ti dani ne padaju na državni praznik i/ili na neradni dan. Subote, nedjelje, državni praznici i neradni dani ne spadaju u dane sa radnim vremenom.

 

II. Cijena robe i usluga

2.1 Cijene robe su one, koje su navedene na internetskoj stranici u trenutku slanja Narudžbe, te će cijene u ovom iznosu i biti fakturirane.

2.2 Kod robe je cijena određena za definiranu jedinicu mase (1 kg). Međutim, fakturirana cijena je cijena izračunana na temelju stvarne težine, izvagane na dan vaganja robe.

2.3 Sve cijene navedene na internetskoj stranici uključuju PDV po važećoj stopi, utvrđenoj u smislu zakonskih propisa, koja je na snazi i vrijedi u vrijeme plaćanja robe.

2.4 Konačna cijena, koja se pojavi u Narudžbi prije njene potvrde od strane Kupca, je navedena sa svim uključenim porezima i pristojbama.

2.5 Cijene roba na internetskoj stranici se mijenjaju kontinuirano, ovisno o trenutnim ponudama poslovnih partnera i dobavljačima Prodavatelja.

2.6 U slučaju plaćene i prihvaćene Narudžbe iz stavka 2.5, cijena ovako naručene robe je obvezujuća za obje ugovorne strane.

2.7 Ukupna cijena svake Narudžbe je zbroj cijene za robu i cijene usluge prijevoza robe (na internetskoj stranici navedeno u narudžbi kao „Prijevozno sredstvo“)

 

III. Uvjeti plaćanja

3.1 Naknada pune cijene Narudžbe može biti realizirana u gotovini prigodom primitka robe (pouzeće) ili prijenosom financijskih sredstva na račun Prodavatelja.

3.2 Naknada ukupne cijene Narudžbe od strane Kupca se smatra realiziranom, ako je banka Kupca dostavila Prodavatelju potvrdu o prihvaćanju plaćanja.

3.3 Naknada realizirana drugim sredstvima, kao što je definirano u stavkama 4.1 i 4.2, može se prihvatiti samo na temelju prethodne suglasnosti Prodavatelja.

 

IV. Uvjeti isporuke

4.1 Mjesto isporuke robe je Adresa dostave, koju je odredio Kupac (na internetskoj stranici navedeno u dijelu „Osobni podaci, Podaci o korisniku“). Kupac može imati nekoliko unaprijed definiranih Adresa dostave.

4.2 Prodavatelj isporučuje robu u danima od ponedjeljka do petka. U slučaju, da na neki od tih dana pada državni praznik i/ili neradni dan, može se taj dan smatrati kao neradni dan.

4.3 Datum i vrijeme isporuke bira Kupac prigodom unosa Narudžbe u „Napomene“.

4.4 Za najraniji mogući datum isporuke može Kupac odrediti dan (datum), koji slijedi nakon dana, kada je Narudžbu poslao, ili u dogovoru s Prodavateljem raniji datum.

4.5 Kupac može, kao mogući rok isporuke Narudžbe, birati vrijeme između 8:00-20:00 sati.

4.6 Nakon dogovora između Kupca i Prodavatelja moguća je isporuka i u drugim vremenskim intervalima i na drugo mjesto isporuke, no što je navedeno u stavkama 5.1, 5.4 i 5.5.

4.7 U slučaju isporuke Narudžbe u rasponu manjem od 100% od naručenih Artikala ili komada pojedinih proizvoda će se Kupcu uzeti u obzir pripadajući iznos za neisporučenu robu. U slučaju, da je Kupac platio Narudžbu unaprijed, tako nastali preplaćeni iznos će mu se proknjižiti na izvorni račun u Banci (iz koje je došlo plaćanje) najkasnije u roku od 10 kalendarskih dana. U slučaju dogovora može iznos biti isplaćen Kupcu u gotovini izravno kod preuzimanja robe.

4.8 Roba će biti isporučena na adresu navedenu u dijelu „Osobni podaci, Podaci o korisniku“. Za dostavu Narudžbe se smatra prijevoz robe do prvih vrata kuće ili apartmanske zgrade, koja se mogu zaključavati. Ako Kupac živi u stambenom kompleksu, u kojem je ulaz ograničen (rampa, kapija, vratar, itd.), dužan je osigurati pristup osoblju Prodavatelja. Prodavatelj ne snosi odgovornost za neisporučenost robe u slučaju nemogućnosti pristupa Adresi dostave.

4.9 Kupac može za preuzimanje Narudžbe ovlastiti i drugu osobu, koja postaje u tom slučaju Primatelj. Primatelj može preuzeti robu u izočnosti Kupca, u vrijeme, koje je Kupac odabrao za isporuku robe, i Primatelj ujedno prihvaća preuzimanje robe pod tim istim pravilima i uvjetima, koje je Kupac odabrao za dostavu. Osoba na Adresi dostave, koja će preuzeti robu, smatra se od strane Prodavatelja ovlaštenom osobom za preuzimanje robe. Ako niti Kupac, niti Primatelj, ne budu nazočni u prostoru preuzimanja robe, Prodavatelj će odmah kontaktirati Kupca i pokušati organizirati drugi termin za isporuku robe.

4.10 U slučaju, da Narudžbu neće biti moguće isporučiti, zbog razloga od strane Kupca, Kupac je obvezan preuzeti robu u sjedištu OPG Darko Đurica, ili se dogovoriti za drugo vrijeme isporuke.

4.11 U slučaju nevremena, ili u slučaju nepredviđenih komplikacija, bit će potrebno prilagoditi opskrbu proizvoda tim uvjetima, a možda čak i promijeniti datume i vrijeme isporuke, koje je odredio Kupac. U slučaju velikog kašnjenja će Prodavatelj kontaktirati Kupca i obavijestiti ga o izmijenjenom datuma i vremenu isporuke. Prodavatelj će isporučiti naručenu robu prvog mogućeg datuma, kada mu to uvjeti dopuste. Prodavatelj će kontaktirati Kupca, kako bi dogovorili drugi pogodni termin ili mjesto isporuke.

4.12 Vlasničko pravo nad robom prelazi na Kupca preuzimanjem robe, uz uvjet, da je plaćena puna kupoprodajna cijena.

 

V. Reklamacija Narudžbe

5.1 Prodavatelj jamči kvalitetu isporučene robe.

5.2 Kod preuzimanja robe potrebno je provjeriti broj pojedinačnih artikala, kao i bilo kakvo fizičko oštećenje robe. Kupac je dužan pohraniti kupljenu robu prema uputama proizvođača na pakiranju. Reklamacija neće biti prihvaćena, ako se kupac dokazivo nije držao uputa proizvođača, ili je Kvar uzrokovan lošim rukovanjem i skladištenjem.

5.3 Moguće je reklamirati samo robu kupljenu putem www.batat.hr

5.4 Reklamacija se mora primijeniti bez nepotrebnog odgađanja, i to odmah na mjestu prigodom isporuke Kupcu.

5.5 Reklamacija mora biti poslana e-mailom na kontakt informacije www.batat.hr

5.6 Roba podliježe jednakim uvjetima jamstva, kako je navedeno na proizvodu od proizvođača/uvoznika/dobavljača.

5.7 Kupac će biti odgovoran Prodavatelju za svaki gubitak nastao namjernim kršenjem bilo koje od gornjih odredaba, odnosno, da nije naveo točne podatke u svojoj registracijskoj prijavi.

5.8 Za pravovremeno reklamiranu robu dokazivo kupljenu putem online trgovine www.bataty.sk (faktura ili račun sa blagajne) će reklamacija biti riješena u dogovoru s Kupcem:

a) u zamjena za novu robu (ako je na skladištu)

b) povrat novca,

c) umanjenje sume za reklamiranu robu u sljedećoj Narudžbi.

 

VI. Otkazivanje narudžbe

6.1 Specificiranu Narudžbu može Kupac otkazati najkasnije dan prije datuma isporuke slanjem e-maila na adresu: info@batat.hr, navodeći broj narudžbe.

6.2 Kupac ne može otkazati Narudžbu na dan, koji je Kupac odredio kao datum isporuke Narudžbe.

 

VII. Jamstveni rok

7.1 Na prehranu se daje jamstveni rok jednak isteku roka potrošnje. Na proizvode, koji ne moraju imati prikazan jamstveni rok, se odnosi zakonski jamstveni rok. Kod uporabe proizvoda potrebno je slijediti upute za uporabu i održavanje.

7.2 Priloženi dokument o prodaji služi ujedno kao jamstveni list. Jamstveni rok počinje teći s datumom isporuke robe. Prava i obveze Kupca uređuju se prema Građanskom zakoniku. Jamstvo se može primijeniti posredstvom Prodavateljeve službe za korisnike.

 

VIII. Prava i obveze prodavatelja

8.1 Prodavatelj je dužan obraditi obvezujuću Narudžbu, poslati naručenu robu i dostaviti je na Adresu dostave u roku, koji je odabrao Kupac. Kupac će, prigodom preuzimanja robe od Prodavatelja, primiti kopiju svoje Narudžbe, potvrdu o isporučenoj i neisporučenoj robi i potvrdu o plaćanju.

8.2 Prodavatelj je dužan obrisati registriranog kupca iz baze podataka u slučaju, kada to kupac u pisanom obliku zatraži.

8.3 Prodavatelj ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora (obvezujuće Narudžbe) sve do trenutka isporuke robe, koja je predmet tog kupoprodajnog ugovora, i to zbog bilo kojeg razloga, ili i bez navođenja razloga. Kupac ovime uzima na znanje, da Prodavatelj u pravilu odustaje od ovakvog ugovora u slučaju, da se roba prestala proizvoditi, ili nuditi na tržištu.

8.4 Prodavatelj zadržava pravo jednostranog mijenjanja odredaba ovih Uvjeta i svih cijena i naknada, bez prethodne najave. Novi Uvjeti i cjenik stupaju na snagu i obvezuju Kupca u trenutku objave na internetskoj stranici.

8.5 Prodavatelj zadržava pravo tiskarskih pogrešaka prigodom objavljivanja pojedinih podataka na internetskoj stranici.

 

IX. Prava i obveze kupca

9.1 Kupac je dužan, u bilo koje vrijeme u odabranom vremenskom intervalu, biti na raspolaganju i sposoban preuzeti Narudžbu.

9.2 Kupac je dužan dati točnu i potpunu Adresu dostave na koju treba biti naručena roba isporučena.

9.3 Kupac je dužan preuzeti naručenu robu u opsegu navedenom u Narudžbi i platiti punu cijenu.

9.4 U slučaju kršenja obveza definiranih u stavkama 9.1 do 9.3, odnosno, ako Kupac na poziv nije u mogućnosti preuzeti (ne preuzme) Narudžbu u bilo koje dogovoreno vremensko razdoblje, takvo kršenje se smatra kao ne preuzimanje Narudžbe od strane Kupca, i Prodavatelj ima pravo naplatiti Kupcu naknadu od 40 Kn. Kupac ostaje i dalje obvezan glede svoje Narudžbe.

9.5 Kupac ima pravo na brisanje svojih osobnih podataka iz baze podataka Prodavatelja, ako to od njega zatraži u pisanom obliku, odnosno slanjem e-maila. Prodavatelj se ovime obvezuje u roku najkasnije 3 dana od dana primitka pismenog zahtjeva, odnosno e-maila Kupca, podatke o Kupcu iz baze podataka izbrisati. U bazi podataka će ostati samo podaci potrebni u svrhu računovodstva, poreza i u druge svrhe sukladno Zakonu o pismohranama i registrima, i o dopunama određenih odredbi.

9.6 U slučaju, da roba prigodom preuzimanja od strane Primatelja nije u skladu s kupoprodajnim ugovorom, Kupac ima pravo, da mu Prodavatelj besplatno i bez  nepotrebnog odgađanja isporuči robu, koja odgovara kupoprodajnom ugovoru u skladu sa zahtjevima Kupca, ili zamjenom dotične robe za naručenu robu ili za drugi usporedivi proizvod.

9.7 Kupac je odgovoran za urednost svojih podataka, koje je  naveo na internetskoj stranici, uključujući adrese, podatke o plaćanju, telefonskog broja, e-mail adrese i drugih podataka, koji se odnose na drugog preuzimatelja robe. Kupac može ažurirati podatke posredstvom Prodavateljeve službe za korisnike.

 

X. Zaštita osobnih podataka

10.1 Popunom registracijskog obrasca, ili obvezujuće Narudžbe u okviru online trgovine bataty.sk, Kupac daje suglasnost Prodavatelju za prikupljanje, obradu i pohranu osobnih podataka o Kupcu i njegove kupovine sa ciljem pružanja usluga Prodavatelja, u smislu Zakona br. 428/2002 o zaštiti osobnih podataka. Ovo odobrenje se daje na neodređeno vrijeme, a može se opozvati u bilo kojem trenutku u pisanom obliku. U tom slučaju će Prodavatelj ukloniti iz svoje baze podataka sve osobne podatke Kupca u potrebnoj mjeri.

10.2 Prodavatelj će učiniti sve, kako bi se osigurala apsolutna tajnost podataka o Kupcu, i njihove dostupnosti samo onim osobama, koje trebaju ove informacije za realizaciju usluga Prodavatelja.

10.3 Prodavatelj se obvezuje, da osobne podatke Kupca neće pružiti, u bilo kojem obliku, trećoj osobi. Osobni podaci Kupca će biti sukladno zakonu strogo zaštićeni i rabit će se isključivo samo za komunikaciju između Prodavatelja i Kupca. Obrada i korištenje osobnih podataka obavlja se sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka u smislu kasnijih propisa.

 

XI. Dozvola, Autorska prava

11.1 Autorska i imovinska prava. Cijeli sadržaj, kao i dizajn, tekst i grafika, uključujući i obradu, odabir i prikupljanje i sav softver, su vlasništvo Prodavatelja. Prodavatelj ovime daje pristanak isključivo za njihovo pregledavanje, elektroničko kopiranje i ispis na papiru u svrhu utvrđivanja Narudžbe.

11.2 Svaka druga uporaba materijala sa internetske stranice, uključujući izmjene, distribuciju ili reprodukciju u druge svrhe, koje nisu definirane u stavku 11.1, je bez prethodne suglasnosti Prodavatelja zabranjena. Kupac ili treća strana primaju k znanju, da Prodavatelj ostaje jedini vlasnik tih materijala, a da Kupac ili treća strana ne stječu nikakvo vlasništvo ili autorska prava preuzimanjem takvih materijala. Prodavatelj zadržava pravo otkazivanja ovog odobrenja u bilo koje vrijeme, i svaka uporaba može biti odmah prekinuta pisanom obavijesti od strane Prodavatelja.

11.3 Zaštitni znak/Logo. Oznaka „DespaD“, svi logovi Prodavatelja i svi naslovi, fontovi, imena, grafike i ikonice na tipkama, oznake usluga Prodavatelja, ili druga imovina, koja pripada Prodavatelju, ne smije se koristiti na drugi način, no što je točno definirano u ovim Uvjetima.

11.4 Svi ostali zaštitni znaci, nazivi proizvoda i nazivi tvrtki ili logovi, koji se pojavljuju na internetskoj stranici, su vlasništvo njihovih legitimnih vlasnika, a Kupcu ne proizlazi nikakvo vlasništvo, niti autorsko pravo glede ovih zaštitnih znakova, logova ili naziva korištenjem internetske stranice ili usluga Prodavatelja.

 

XII. Dostupnost internetske stranice

12.1 Kupac prima k znanju, kako se može dogoditi situacija, kada internetska stranica neće biti dostupna, ili neće funkcionirati iz bilo kojeg razloga.

12.2 Na internetsku stranicu je osiguran jednokratan pristup. U slučaju potrebe kontaktiranja Prodavatelja, može Kupac bilo kada poslati mail na adresu info@batat.hr

12.3 Kupac je suglasan snositi odgovornost za povjerljivost podataka, koji se odnose na osobne podatke korištene na internetskoj stranici. Kupac je suglasan, da će u slučaju neovlaštenog prijavljivanja na internetskoj stranici pod njegovim imenom odmah obavijestiti korisničku liniju.

12.4 Kupac pristaje na primjenu zakona, koji uređuju usluge pružane od strane Prodavatelja, internetske stranice i ovih Uvjeta. Kupac potvrđuje da je punoljetan (18 godina i stariji), te je sposoban složiti se s ugovorom i obavljati gore navedene obveze.

 

Završne odredbe

Prava Kupca u odnosu s Prodavateljem, koja proizlaze iz Zakona o zaštiti potrošača u smislu kasnijih propisa, ostaju ovim Uvjetima nepromijenjena. Prodavatelj nije odgovoran za kašnjenje u ispunjenju svojih obveza, koji proistječu iz ovih Uvjeta, ako je takvo kašnjenje uzrokovano okolnostima, koje isključuju odgovornost, i ima pravo na razumno produljenje roka u ispunjavanju svojih obveza.

 

Ovi Uvjeti stupaju na snagu 10. veljače 2015. godine.